Snoeien, een vak appart

Er is veel mogelijk rondom het snoeien van bomen, dit is mede afhankelijk van het type boom en de conditie waarin de boom verkeert. Boomeigenaren kunnen grote ongemakken ervaren als hun boom niet, niet op tijd of niet met enige regelmaat wordt gesnoeid.

Het snoeien van bomen kent verschillende vormen:

  • Begeleidingssnoei vindt in de jeugdfase plaats en hiermee wordt de stam takvrij gemaakt. Takken die later voor problemen zullen zorgen, worden gefaseerd verwijderd om zo het gewenste eindbeeld te verkrijgen.
  • Onderhoudssnoei is erop gericht om de veiligheid van de omgeving te vergroten. Afgestorven hout, gebroken en breukgevoelige takken worden ingekort of verwijderd om zo schade aan de omgeving te voorkomen.
  • Vormsnoei, zoals bijvoorbeeld kandelaberen of knotten.

Eveneens is het mogelijk om specialistische (snoei)maatregelen uit te laten voeren, zoals:

  • het uitlichten van de kroon of delen van de kroon om bijvoorbeeld mechanische belasting te reduceren.
  • het rondom innemen van de kroon, bijvoorbeeld om wind belasting op de boom te reduceren.
  • het aanbrengen van een kroonverankering. Een kroonverankering kan worden toegepast om zware of slecht aangehechte takken te verankeren om schade te voorkomen of te beperken.
  • Groeiplaatsverbetering, omdat elke boom specifieke eisen stelt aan zijn voedingsbodem. Door verschillende factoren kan de groeiplaats van de boom verstoord zijn. Een optimale groeiplaats van een boom bevat voldoende zuurstof, vocht en voedingselementen, bovendien is de aanwezigheid van bodemleven essentieel.
  • Biologische plaagbestrijding.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die er zijn, hierbij rekening houdend met de boomtechnische aspecten en uw wensen. Maak met ons een afspraak waarin we de desbetreffende werkzaamheden kunnen overleggen.

We horen graag van u!

Boom snoeien?
Bel SamanMail Saman