Rooien, effectief en veilig

Als een boom beschadigd, ziek of afgestorven is, kan deze een gevaar vormen voor de omgeving. Het is dan goed om de boom weg te laten halen. Ook als de boom voor overlast zorgt, door bijvoorbeeld schade aan te richten aan verhardingen of gebouwen, kan er voor gekozen worden om de boom te verwijderen. Elke situatie is anders en betreft maatwerk.

Met onze ervaring en vaardigheden kunnen wij elke boom op de meest onmogelijke plaatsen bereiken en weghalen. Om op de meest efficiënte en veilige manier te werk te gaan, komen wij bij de eerste afspraak de situatie bekijken en bespreken. Voor het rooien/kappen van bomen kan een kapvergunning vereist zijn. Dit kan per gemeente verschillen. Saman Boomspecialisme kan deze procedure voor u verzorgen.

Boom rooien?
Bel SamanMail Saman