Controleren volgens zorgplicht

Elke boomeigenaar of beheerder dient te voldoen aan de zorgplicht voor zijn of haar bomen. Dit houdt in dat voldoende zorg aan bomen besteed moet worden, zodat deze geen gevaar voor de omgeving opleveren. Door periodieke boomcontroles uit te voeren, kunnen problemen met conditie en/of de structuur van een boom tijdig opgemerkt worden.

Boomcontroles kunnen op verschillende wijzen uitgevoerd worden. Er is een visuele controle en er kan een verder diepgaand (nader) onderzoek gedaan worden. Bij de visuele controle maken wij gebruik van VTA methode (Visual Tree Assesment). Het kan noodzakelijk zijn om een nader onderzoek uit te voeren indien:

  • de boom in een slechte conditie verkeerd welke wordt veroorzaakt door gebreken in de groeiplaats.
  • er aanwijzingen zijn op stabiliteitsproblemen of breukgevoeligheid.

Na deze controles en/of het eventueel nader uitgevoerd onderzoek kunnen we een goed advies geven met een daarop volgend actieplan. Wilt u dat uw boom of bomenbestand gecontroleerd wordt, maak dan gerust een afspraak om hierover de mogelijkheden door te spreken.

Boom controleren?
Bel SamanMail Saman